Entrades de la categoria: Dislàlia

Dislàlia. Què és?

Que és una Dislàlia? Sabeu què vol dir aquesta paraula?

Quan parlem d’una Dislàlia, fem referència a la dificultat a l’hora de pronunciar algun fonema en concret.

La realitat és que podem trobar diverses dislàlies, així i tot en aquest “post” parlarem d’una de les més comunes, com és, la dificultat per la pronunciació del fonema /R/, aquesta dificultat es coneix amb el nom de  ROTACISME.

Seguir llegint
Ideas para trabajar el retraso del lenguaje

8 idees per a treballar el retard del llenguatge

Parlem de retard del llenguatge quan nens i nenes que no tenen cap patologia presenten desfasament en l’elaboració del llenguatge respecte a subjectes de la seva mateixa edat.

Seguir llegint

Electroestimulació en els tractaments de logopèdia

L’equip de logopèdia de Corporació Fisiogestión hem incorporat l’ús de la tècnica d’electroestimulació en el tractament de logopèdia.

Seguir llegint

Implicació familiar i coresponsabilitat en el tractament de Logopèdia

La Logopèdia és una disciplina sanitària que actua en els processos de la comunicació humana i en els seus trastorns relacionats. Seguir llegint

La figura del logopeda

La logopèdia és una disciplina sanitària que actua en els processos de la comunicació humana, en els seus trastorns relacionats i en el coneixement dels mitjans per prevenir-los, avaluar-los i tractar-los. Seguir llegint