Realización de la postura decúbito prono en enfermos de Covid-19 en unidad de cuidados intensivos.

Realització de la postura decúbit prono en malalts de Covid-19 a la UCI

Quan parlem dels canvis posturals a realitzar en un malalt enllitat, ens trobem amb el decúbit supí (boca amunt), el decúbit lateral (de costat sobre l’hemicòs dret o sobre l’hemicòs esquerre) i amb el decúbit prono (boca avall). Aquesta última és la postura que ha agafat una gran rellevància i significat en alguns pacients ingressats a la UCI per Covid-19.

Des de la meva experiència com a fisioterapeuta en l’àmbit domiciliari, era un canvi postural que difícilment es realitzava,  i encara menys en les persones grans.

Seguir llegint
Potenciar funciones cognitivas niños

Com potenciar les funcions cognitives dels nens i nenes a casa

Les nostres habilitats cognitives es desenvolupen al llarg de la vida gràcies a les nostres interaccions i experiències. Encara que aquest desenvolupament es pot produir durant tota la vida, existeix el que s’anomenen períodes sensibles, on es desenvolupa una habilitat en especial. Podem dir, una mica a grans trets, que fins als 12 anys es troben en desenvolupament de funcions cognitives relacionades amb els processos atencionals, llenguatge, funcions executives, i processos de recuperació de la informació.

Seguir llegint
Dolor crónico en tiempo de coronavirus

Dolor crònic en temps de coronavirus

La societat està vivint des de fa setmanes les conseqüències de la pandèmia provocada pel coronavirus. Aquesta situació ens pot afectar a molts nivells i de moltes maneres diferents.


En aquest post, ens volem adreçar a les persones que pateixen dolor crònic. I que per culpa d’aquesta nova situació, estan patint un empitjorament en els seus símptomes.

Seguir llegint