Entrades de la categoria: Escleròsi múltiple

You might also like

Guia del cuidador per a mobilitzacions de persones amb dependència
Ets un cuidador d'una persona en situació de dependència? Realitzes moltes mobilitzacions durant...

Aprendre de nou
Carme Olivera, coordinadora de Teràpia ocupacional en Corporació Fisiogestión, ens apropa a aquesta...

Guía del cuidador para movilizaciones de personas con dependencia
¿Eres un cuidador de una persona en situación de dependencia? ¿Realizas muchas movilizaciones durante...

Mòdul 11. Unitat Funcional d’Esclerosis Lateral Amiotròfica
Tot comença al mòdul 11 de consultes externes de l’Hospital de Bellvitge. Dimarts i divendres són...

El coneixement del cuidador, peça clau per a la salut del pacient

Un dels projectes desenvolupats per la Corporació Fisiogestión aquest any ha estat l’elaboració d’unes aplicacions mòbils amb l’objectiu de difondre i estendre els nostres coneixements cap als nostres usuaris.

apps Moviles

Una de les aplicacions és de Manutenció Manual de malalts i persones amb diversitat funcional (Mètode Dotte). Fisiogestión Formació fa més de 15 anys que imparteix aquesta formació per tot l’Estat, i a més la dóna entre els seus col·laboradors com una formació universal necessària, per millorar la qualitat assistencial, professionalitzar les mobilitzacions i per prevenir les lesions derivades de la cura de les persones.

Método Dotte

Els nostres professionals domiciliaris realitzen i ensenyen aquestes maniobres del Mètode Dotte als cuidadors principals de les persones ateses al domicili. Amb l’ajuda d’aquestes aplicacions, les famílies o els cuidadors tindran en el seu mòbil una guia molt intuïtiva per recordar i repassar les mobilitzacions ja apreses amb els professionals.

En l’aplicació de mobilització de malalts, podeu trobar nou de les maniobres més freqüents, com tombar a una persona, passar-la del llit a la cadira o asseure-la correctament. També trobareu 10 normes/consells bàsics per a la prevenció de dolències, així com els gestos i postures propis del Mètode Dotte.

Núria Infiesta

(Àrea de Formació Corporació Fisiogestión)