Entrades de la categoria: Cápsulas

Com puc millorar el rendiment i la força en l’esport?

Saps com pots millorar el teu rendiment i l’execució dels exercicis quan practiques esport?

Totes les nostres articulacions disposen d’uns receptors anomenats receptors propioceptius, que permeten que el nostre sistema nerviós conegui en tot moment la posició de cada articulació. També s’encarreguen de que tot el nostre sistema múscul articular actuï correctament en les nostres activitats diàries i durant l’esport.

Quins beneficis ens aporta el treball de la propiocepció al món esportiu?

Un bon entrenament propioceptiu ens aporta molts avantatges, a continuació t’explico alguns:

  • Facilitar que el nostre cos reaccioni correctament davant de qualsevol situació de risc de patir un accident o lesió.
  • Millorar la nostra força, equilibri i coordinació.
  • Augmentar la capacitat d’adoptar una postura més correcta, perquè serem més conscients de la percepció de la nostra posició corporal.
  • Prendre consciència del nostre propi cos. Aquesta és una informació i eina molt valuosa pels esportistes. Ja que això permet que el nostre cervell ens ajudi a millorar les respostes automàtiques. També potenciarà la nostra capacitat de reacció. Millorant així l’execució dels moviments que seran més precisos i eficients.
  • Treballar i millorar l’orientació espacial. Aconseguint mantenir una imatge clara de l’entorn mentre el nostre cos està en moviment, augmentant així el rendiment de l’esportista.

Com treballar la propiocepció per millorar el rendiment esportiu?

L’equip per treballar de forma innovadora la propiocepció és la plataforma IMOOVE®. Aquesta plataforma consta d’un plat o superfície mòbil a diferents velocitats, que es pot ajustar a les necessitats i lesions de cada esportista. També permet mitjançant una indicació visual que el fisioterapeuta i el mateix esportista vagi corregint els exercicis.

A Fisiogestión Sport, Unitat de l’Esport i readaptació del moviment treballem globalment tant les extremitats superiors com les inferiors amb la plataforma IMOOVE®. Dins la programació d’exercicis, hi ha que s’adapten al moment i estat de la lesió, això ens permet realitzar pautes de forma única i exclusiva per cada esportista.

En definitiva, pels beneficis abans esmentats, és important incloure el treball propioceptiu, en el període de recuperació de l’esportista. Però encara ho és més introduir-lo en la rutina d’entrenament setmanal.

Vols millorar tu rendiment? Sol·licita hora en la nostra Unitat de l’Esport

Emplena aquest formulari i et contactarem!

Saps com i quan beure aigua?

En l’article anterior descrivíem què fa l’aigua en el nostre organisme i quins beneficis ens aporta beure aigua. Però sabem quin tipus i quantitats diàries d’aigua són més idonis per a prevenir la deshidratació? A continuació, t’expliquem també quan i com beure aigua per millorar la teva salut.

Quin tipus d’aigua és més recomanable?

Podem trobar diversos artícles que fan referència sobre quin tipus d’aigua és més adequada, segons la seva composició. Existeixen components amb una major o menor mineralització, depenent del seu grau de bicarbonats. En diversos estudis realitzats, s’arriba a conclusions bastant dispars en relació a la influència de la composició de l’aigua en la formació de càlculs renals.

Davant d’aquesta diversitat d’opinions, el que sí podem aconsellar és el consum d’aigües minerals i desaconsellar el consum de l’aigua de l’aixeta per a la ingesta, pel seu alt contingut en clor. Existeixen diferents estudis, amb evidència científica, sobre el seu efecte en la flora intestinal i en alguns casos en l’augment de la tensió arterial.

Si beveu aigua de l’aixeta, és recomanable sempre, deixar-la reposar unes hores sense tapar, perquè disminueixi la quantitat de clor o utilitzar filtres específics.

A quines hores i com és més recomanable beure aigua?

Quant a la forma en la qual es recomana beure, des del punt de vista fisiològic, és millor fer-lo a xarrups, durant el matí principalment.

Durant el matí, si el nostre metabolisme funciona correctament, els nostres teixits estan més lliures de toxines. Per tant, la penetració de l’aigua a l’interior de les nostres cèl·lules serà més fàcil i aconseguirem una hidratació més efectiva.

Per evitar un augment de la tensió arterial és millor beure a xarrups, per evitar el factor natriurètic atrial que és el mecanisme que tenim com a protecció cardiovascular. Així mateix, sí bevem molta aigua de cop, provocarà que orinem amb més immediatesa. Fet que no permetrà que ens hidratem de forma correcte.

Per evitar diluir i afeblir els àcids digestius, recomanem beure aigua entre els menjars.

En els nostres centres podem donar-te més informació.

Consulta el nostre servei de dietètica.

Si ho desitges emplena aquest formulari i et contactarem.

¿Qué hace el agua en nuestro organismo?

Què fa l’aigua en el nostre organisme?

Que beure aigua és important és ben conegut. Ho realitzem com una acció rutinària, sense que faci falta que ens ho diguin, ja que és una de les necessitats per a la nostra supervivència. Per tant, quan tenim set, bevem.

Una acció que va més enllà

L’acció de beure aigua compleix amb la necessitat fisiològica de la hidratació, la qual implicarà uns efectes a nivell químic, físic i electromagnètic del nostre organisme i constitueix a més un mecanisme d’informació dels diferents processos vitals.

L’aigua, el denominador comú

La molècula d’aigua és l’única substància de la terra que segons condicions de pressió i temperatura ambient estarà present en tots els estats d’agregació (sòlid, líquid i gas).

Present en altres aliments

Hem de tenir en compte que la hidratació no s’obté només de les begudes, sinó també de certs aliments com a verdures i fruites.

El 60-70% del pes corporal humà està constituït per aigua (45 litres en una persona adulta de 70 kg.) i que en l’embrió pot representar el 93% del pes corporal.

Un viatge intra i extracel·lular

Tots els éssers estem constituïts d’aigua i pels seus corresponents ions de sals en dissolució, distribuïts en equilibri i que comparteixen el medi intra i extracel·lular. Regits per les lleis de l’osmosis i de la difusió estan en continu moviment entre aquests dos espais i, conseqüentment, transportant aquests ions per al correcte funcionament del nostre sistema energètic.

Factors a tenir en compte

La ingesta d’aigua en moltes ocasions no té perquè ser proporcional amb la hidratació real, és a dir, la quantitat de líquid que absorbeixen els nostres teixits o cèl·lules. Ja que dependrà de l’estat de fluïdesa i neteja dels mateixos o de l’estat de toxicitat dels teixits.

Per tant, la norma establerta de quantitat d’aigua segons pes corporal no pot ser una norma rígida, haurem d’adaptar-nos a la constitució de cada individu i al seu estat energètic actual, estació de l’any en què ens trobem i factors diversos com la termoregulació corporal.

Què fa l’aigua en el nostre organisme?

–          Regula la temperatura corporal.

–          Elimina toxines.

–          Lubrica les articulacions.

–          Ajuda al metabolisme a absorbir nutrients.

–          Col·labora a transformar el greix en energia.

–          Participa en la respiració, transporta l’oxigen i nutrients a les cèl·lules.

–          Constitueix el 23% de la sang, el 22% de l’esquelet, el 75% de la massa muscular i el 75% del cervell.

Visita el Servei de dietètica a Corporació Fisiogestión

Tractament amb ones de xoc

Les ones de xoc són ones acústiques que es caracteritzen per generar un augment brusc de pressió, en molt curt espai de temps i una baixada igualment brusca, arribant fins a pressions negatives, per finalment tornar a normalitzar-se (això seria quelcom similar a aquell efecte que percebem en explotar-nos molt a prop un petard, i la ona expansiva que genera). Seguir llegint