Disartria

La Disartria es defineix com un conjunt de trastorns motors de la parla provocats per una lesió del Sistema Nerviós Central o del Sistema Nerviós Perifèric.

Aquesta lesió afecta el control muscular dels mecanismes de la parla i abasta les alteracions motrius coexistents en la respiració, la fonació, l’articulació, la ressonància, la prosòdia i la deglució.

Què és la disartria?

Es tracta d’un trastorn de la comunicació oral d’origen neurològic amb paràlisi, debilitat, lentitud, incoordinació o alteració del to muscular que intervé en la parla i en la deglució.

Quins són els principals trastorns de la comunicació associats a la Disartria?

Malgrat les característiques específiques de cada tipus, totes les persones que presenten Disartria trobem dificultats en els següents àmbits:

 • Respiració:

. Irregularitats en el cicle respiratori: inspiració/espiració.

. Respiració superficial.

. No coordinació respiració amb la parla.

 • Fonació:

. Dificultat per començar a parlar, coordinar el seu inici amb el de l’articulació o mantenir-la adequadament.

. To de veu baix i monòton.

. Veu feble, tremolosa, ronca, forçada, intermitent.

 • Articulació i ritme del parla:

. Pèrdua de precisió en l’articulació, especialment de paraules complexes o en converses llargues. Distorsió o de les consonants o de les vocals.

. Omissió o canvis de sons o síl·labes.

. Palilàlia: Repetició compulsives de frases, paraules o fonemes.

 • Musculatura facial:

. Alteració del to i dels moviments de la musculatura facial, sobretot dels llavis, la llengua i la mandíbula.

. Parpelleig involuntari, elevació de les celles, del front…

 • Prosodia:

. Monotonia en el to.

. Accentuació reduïda o inadequada.

. Intensitat disminuïda.

 •  Deglució:

. Dificultat per organitzar i moure el bol alimentici des de la boca a l’esòfag.

. Falta d’una acció coordinada de les estructures situades en el cap, coll, i tòrax, que ajuden a portar l’aliment de la boca a l’esòfag amb seguretat i eficàcia, per a una bona.

Recomanacions per estimular la comunicació d’una persona amb Disartria

Per al pacient

 • Organitzar el discurs mentalment abans de començar a parlar
 • Fer pauses durant l’emissió del missatge per inspirar
 • Articular de forma exagerada, intentant mantenir un volum audible
 • Evitar parlar en ambients sorollosos
 • Ser breus en el discurs
 • Si l’interlocutor no ho entén, buscar una altra manera d’expressar-se
 • Si no entén una paraula, repetir la paraula i no la frase sencera
 • Fer pauses sil·làbiques si és necessari

Per als familiars

 • Mantenir la mirada
 • Demanar que li repeteixi el que no ha entès
 • Inspirar confiança i tranquil·litat
 • No mostrar presses
 • No anticipar-se al seu missatge, cal donar temps
 • Respectar el torn sense avançar-se
 • Mantenir l’atenció des del principi fins al final del discurs
 • No augmentar el to de veu
 • Durant la conversa, mostrar interès i repetir la frase si és necessari, com a mostra de comprensió

IMPORTANT: Com evitar ennuegaments

 • Menjar quan s’estigui totalment despert i sense distraccions: no parlar ni veure la televisió.
 • Concentrar-se en el menjar.
 • Sempre que pugui, menjar assegut. Evitar menjar en el llit.
 • Utilitzar una cadira de respatller curt per afavorir que l’esquena s’orienti cap a davant.
 • Baixar la barbeta en direcció al pit en el moment d’empassar. Evitar portar el cap enrere mentre s’empassa.
 • No tornar a posar aliment a la boca abans d’haver empassat la cullerada anterior.

És molt important l’actitud i la implicació que presenta el familiar o amic de la persona amb Disartria

Millora la persona que presenta Disartria?

Sí, és imprescindible realitzar tractament de logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, al més aviat possible, sempre que el seu estat de salut ho permeti.

S’ha d’estimular al pacient a partir del moment en el qual el seu neuròleg ho aconselli, fins i tot estant hospitalitzat es poden iniciar les sessions de logopèdia.

És aconsellable un enfocament global de rehabilitació de logopèdia, combinant el tractament de sessions presencials amb el logopeda i sessions informatitzades, que el pacient també pot realitzar al seu domicili, sempre supervisades pel seu professional referent.

👉  Visita el nostre servei de Logopèdia

Aquesta entrada també està disponible en: Spanish

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.