el estado de ánimo y postura
Posts Relacionados

L’estat d’ànim afecta a la nostra postura?

Hi ha una dita popular molt coneguda i que ha estat motiu d’estudi per sociòlegs, psicòlegs, psiquiatres i altres científics relacionats, que diu que “la cara és el mirall de l’ànima” i és cert que l’ésser humà té moltes cares en funció de la situació, els psicòlegs a aquest fenomen l’han anomenat rostre social.

D’igual forma succeeix amb la postura que en moltes ocasions reflecteix l’estat d’ànim el qual està directament relacionat amb les emocions o els sentiments.

La postura, el reflexa de les nostres emocions?

No ens referim a les postures incorrectes quan estem davant d’un ordinador o realitzant una activitat física en concret, sinó a la postura que adoptem davant la tristesa, el cansament, la pena… o davant l’alegria, el triomf, el domini de la situació…

L’emoció des del model biològic

El Dr. Palmero del Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat Jaume I de Castelló, l’any 1997, en el llibre L’emoció des del model biològic citava que Darwin basant-se en premisses biològiques, va establir que els moviments corporals i les expressions facials complien un paper de comunicació entre els membres d’una espècie, transmetent informació sobre l’estat emocional de l’organisme.

Un exemple…

Una persona capbaixa, espatlles projectades cap endavant, esquena corbada, braços caiguts sense balanceig, regió abdominal prominent, genolls semiflexionats, i que realitza una marxa arrossegant els peus és sinònim d’una persona abatuda, trista, fracassada i pessimista. Una postura inversa a aquesta està vinculada a un estat d’ànim de felicitat, autoseguretat, i confiança.

Les conseqüències d’una postura incorrecta

Una mala postura a més de no ajudar a millorar l’estat d’ànim comporta unes alteracions importants músculo esquelètiques i funcionals que empitjoren el quadre emocional.

En el 1953 el famós psiquiatre suís Jakob Klaesi, assegurava que els estats de tristesa o estats d’ànim similars provocaven una clara pèrdua de to muscular

Una anàlisi dels efectes sobre l’organisme de la postura descrita en les persones que reflecteixen abatiment, tristesa o  altres similars ens evidencien que existeixen anomalies com: distensions i contractures musculars, disminució de la capacitat d’expansió toràcica i conseqüentment disminució del volum d’aire respiratori i disminució de l’oxigenació sanguínia, mal de cap, dolors musculars, trastorns digestius entre altres.

Per tot el que s’ha dit, podem assegurar que la postura influeix en l’estat d’ànim? Potser no en el 100% dels casos, però sí podem generalitzar que la postura projecta en moltes ocasions el nostre estat d’ànim, per la qual cosa en el moment en què cadascun és conscient de la seva postura, podrà intervenir en la seva correcció i possiblement podrà influir en un canvi de l’estat d’ànim.

Ellen Goldman en el seu llibre As others see us publicat per Routledge en el 2004, ens dóna unes indicacions de com influir en aquest canvi postural i conseqüentment emocional:

  1. Ser conscient de la teva postura correlacionant-los amb els teus pensaments
  2. Valorar si els pensaments (sentiments) són útils i/o eficaços
  3. Intentar, si és necessari, prendre una nova actitud
  4. Introduir un sentiment de canvi en el cos
  5. Utilitzar la postura per ajudar a generar sentiments positius
As others see us by Ellen Goldman

As others see us by Ellen Goldman

Aquesta entrada també està disponible en: Spanish