Ordenador portátil y posición espalda

L’ordinador portàtil ¿un perill per la nostra esquena?

L’ús de l’ordinador portàtil ha permès compaginar els nostres compromisos professionals amb els personals, ha facilitat el treball fora de les oficines i ens permet donar respostes més ràpides; peròtambé impliquen una sèrie de riscos que es poden prevenir o minimitzar.

A Per què em fa mal l’esquena? comentàvem que el 90% de les causes de dolor d’esquena són d’origen mecànic. Aquell que és produït per les pròpies estructures que componen l’esquena, com les contractures musculars produïdes pels esforços continus, els sobreesfuerzos puntuals i les postures inadequades.

Factors de risc

Hi ha diversos factors que fan que el risc de patir una lesió musculosquelètic sigui major:

– L’usuari es veu obligat a transportar l’ordanador durant els viatges i els desplaçaments.

No disposa d’una ubicació fixa per desenvolupar la seva tasca, això fa que els llocs de treball siguin improvisats, i per tant, poc segurs (la butaca d’un avió, un hotel, una cafeteria o l’estació de tren).

El disseny dels ordinadors és cada vegada més compacte, no ens permet regular l’altura de la pantalla i l’amplitud de treball es disminueix per integrar ratolí i tecles en el menor espai possible.

Consells posturals per treballar amb l’ordenador

Seguint alguns consells posturals o pautes, podem minimitzar les dolències derivades de l’ús del portàtil. Aquestes mesures preventives són:

  • Treballar en una taula sempre que sigui possible, evitant treballar amb l’ordinador damunt de les cames.
  • Utilitzar dispositius perifèrics quan estiguem en el nostre lloc de feina (pantalla, teclat i ratolí extern).
  • Elevar el dispositiu portàtil per evitar la flexió forçada de la columna cervical per veure la pantalla.
  • Realitzar pauses cada 30 minuts i realitzar alguna pauta d’exercicis d’esquena
  • Transportar el portàtil en motxilla.

Si vols saber més sobre com protegir la salut de la teva espatlla aquest video t’interessarà: La salut de la nostra esquena

Visita el servei de Fisioteràpia 👉Aquí👈

Aquesta entrada també està disponible en: Spanish

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *