Dificultats visuals i lectoescriptura

Per a qualsevol aprenentatge escolar la visió i l’audició són la via d’accés a la informació. Les dificultats de lectoescriptura poden tenir una etiologia diversa i és important que a més de l’avaluació de les tasques de lectura i escriptura per part del logopeda, descartem dificultats a nivell visual i/o auditives per tal de realitzar un diagnòstic més complet. 

Dificultades visuales y lectoescritura

Visió

Quan s’inicia la lectoescriptura, la visió ens ajudarà a analitzar els signes del llenguatge escrit i, juntament amb altres habilitats cognitives, descodificar-los accedint-hi al missatge. Però, que vol dir visió? És el mateix que vista?

Vista

Quan parlem de vista ens referim a la nostra agudesa visual, però la visió és encara més complexa i inclou el que anomenem habilitats visuals. Algunes d’elles com la motilitat ocular, que ens ajuda a fer el salt d’una línia a l’altra en la lectura, o l’acomodació que és la capacitat per enfocar a diferents distàncies, seran essencials per llegir o copiar un text de la pissarra.

Signes d’alerta

És important que estiguem atents a la informació que ens transmeten els nens quan llegeixen: observar si es queixen de visió borrosa,

  • es graten els ulls en excés, els tanquen,
  • si els fa mal el cap quan llegeixen,
  • si mouen el cap a dreta i esquerra mentre segueixen la lectura,
  • si fan molts errors en copiar,
  • si tenen dificultats per reconèixer lletres, paraules, o formes simples.

Si algun d’aquests signes es presenta durant les activitats de lectura o escriptura és aconsellable que descartem possibles dificultats visuals que estiguin impedint l’accés a l’aprenentatge de la lectoescriptura. El professional d’elecció serà l’optometrista i terapeuta visual, que avaluarà i tractarà la visió del nen o nena.

Aquesta entrada també està disponible en: Spanish

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *