TDAH
Posts Relacionados

El que has de saber sobre el TDAH

El Trastorn de Dèficit d’Atenció/Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn del neurodesenvolupament molt freqüent en la infància i l’adolescència. Es manifesta amb símptomes d’inatenció, hiperactivitat i impulsivitat, o una combinació d’aquests.

Més enllà d’un concepte

A partir d’una o la combinació d’aquestes dimensions s’obté la classificació en subtipus clínics. El TDAH és molt més que aquests tres símptomes, i la prova està en: 1) la quantitat d’estudis que s’han realitzat amb l’objectiu d’explorar els dèficits cognitius que subjuguen en ell; 2) i com es poden integrar en un model teòric que expliqui el funcionament cognitiu-conductual d’aquest trastorn.

Característiques

És habitual que les persones amb TDAH puguin manifestar algunes de les següents característiques cognitives:

 • dolenta regulació de la motivació
 • dolenta gestió del temps
 • pobre inhibició de resposta
 • baixa memòria de treball
 • rebuig a la demora
 • dificultats a iniciar tasques
 • dificultats a planificar i dur a terme objectius de la vida diària

Aquestes característiques cognitives poden estar més o menys presents i manifestar-se de diverses formes al llarg de la vida

Fases

 • Infància: la hiperactivitat i la inatenció són els símptomes prioritaris.
 • Adolescència: la hiperactivitat decreix, la inatenció es manté i es manifesten més marcadament signes d’una incorrecte planificació i organització de tasques.
 • Edat adulta: aquestes manifestacions d’una dolenta organització i planificació es mantenen i apareix marcadament la dificultat per aconseguir objectius. La impulsivitat i la falta d’inhibició de la conducta segueixen estant presents.

És important tenir en compte, no solament l’impacte immediat que té aquesta simptomatologia en la infància sinó el xoc secundari d’aquests símptomes en el futur i en l’entorn familiar, social i acadèmic.

Epidemiologia

Les dades epidemiològiques en la infància són dispars, varien sensiblement en funció de la metodologia emprada en els estudis i oscil·len des d’una taxa de prevalença de l’1% fins al 20-30%.

El mite

Existeix la creença que el TDAH és un problema de la societat moderna i una invenció actual, no obstant això nombrosos estudis revelen que quan s’utilitzen els mateixos criteris metodològics la prevalença és similar en tots els països i grups ètnics estudiats fins al moment.

Quan s’utilitzen els criteris diagnòstics del DSM 5, els índexs de prevalença en nens són del 5% i un 2,5% en adults, amb una major freqüència en homes que en dones

Algunes dades

A Espanya les taxes de prevalença són similars. És més freqüent en nens que en nenes, amb una ràtio de 2,5:1 a 5,6:1. Les nenes amb TDAH estan menys identificades, possiblement perquè els problemes de conducta són menors i generen menys distorsió en l’àmbit escolar i familiar.

Les taxes estimades indiquen que un de cada vint o trenta nens té TDAH, de tal manera es converteix en un dels trastorns de major prevalença entre la població infantil.

“Més del 80% dels nens diagnosticats de TDAH en l’edat escolar seguiran presentant el trastorn en l’adolescència, i entre el 50 i el 65% d’aquests nens presentaran el trastorn en l’edat adulta, la prevalença d’aquestes edats hauria de situar-se entre el 2 i el 3% o, dit d’una altra manera, un de cada trenta-tres o cinquanta adults presentaria el trastorn”. Barkley, 2011

L’edat d’inici de la simptomatologia se situa entre els 4 i 5 anys, encara que en ocasions no interfereixen de forma significativa en el funcionament familiar i escolar fins a edats més avançades i és llavors quan es fa el diagnòstic.

Les causes del TDAH

L’etiologia del TDAH és neurobiològica i encara que es desconeixen les causes específiques, s’ha descrit la interacció de múltiples factors genètics i neurobiològics que poden contribuir al desenvolupament del trastorn. Els factors ambientals tant perinatals com social-educatiu interaccionen amb els factors biològics i modulen la patogènesis, l’expressió clínica i l’evolució del trastorn.

Tractament

En aquests moments el tractament de primera elecció en el TDAH és el farmacològic quan la simptomatologia és moderada o greu. Juntament amb el tractament farmacològic és recomanable iniciar teràpia psicològica i psicopedagògica.

És important tenir en compte que el TDAH és un trastorn del neurodesamvolupament i com a tal les seves manifestacions van canviant al llarg del temps, és lògic pensar que els tractaments a aplicar també han d’anar-se modificant en funció del moment, l’edat i la simptomatologia que presenta el nen.

S’ha d’anar revisant el tractament a mesura que el nen creix 

En la intervenció cal tenir en compte la comorbiditat (coexistència de diferents patologies), ja que els trastorns associats també hauran de tractar-se, per exemple, iniciar una teràpia de logopèdia destinada a treballar la consciència fonològica, si es detecta un d’específic de l’aprenentatge de la lectura. És per això que el clínic haurà de replantejar-se els tractaments i formular nous objectius en funció de l’evolució i les manifestacions clíniques, ja que poden anar apareixent nous trastorns que requereixen un abordatge diferent al del TDAH.

A l’àrea psicològica solament la teràpia cognitiva-conductual ha mostrat evidència científica d’eficàcia terapèutica.

Implicació de l’entorn

La intervenció ha de realitzar-se tenint en compte als pares, al propi nen i a l’escola. Cal realitzar-la amb els progenitors, no únicament a nivell psico-educatiu, és a dir oferir informació sobre el trastorn i els problemes associats, sinó que ells també precisaran un entrenament específic per aprendre estratègies sistemàtiques i efectives per manejar la simptomatologia del TDAH i els problemes de conducta que puguin anar associats.

Ajuda als pares

Existeixen nombrosos programes d’entrenament conductual a pares però tots tenen uns principis comuns, entre altres objectius:

 • Tècniques de maneig de contingències, registres i monitoratge de la conducta.
 • Tècniques per millorar la comunicació.
 • Estratègies per ajudar al nen a resoldre problemes.
 • Tècniques per incrementar la rutina, l’organització i el control del temps.
📌 Si vols saber més sobre el TDAH oferim un seminari el proper 31 de maig a les 18h. + info 👉 AQUÍ 
📲 També pots seguir la sessió a la nostra pàgina de Facebook 

Aquesta entrada també està disponible en: Spanish

Sobre

Licenciadas en psicología. Neuropsicólogas Centre de Neuropsicologia Infantil del Maresme (CNIM). Mataró.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *