lavados nasales

Els rentats nasals en nens

Els símptomes  més comuns que provoca la mucositat son entre d’altres, la congestió, degoteig, ulls plorosos, tos…, quan aquesta mucositat s’infecta pot afectar en un inici a la via alta respiratòria amb infeccions com la rinitis, faringitis, otitis, amigdalitis i en vies inferiors respiratòries com la bronquitis, bronquiolitis, pneumònia

Aparició d’infecció

Quan aquestes infeccions apareixen es quan s’acudeix al metge on és pautada una medicació normalment en via oral i de vegades també en forma d’inhalador.

Aquesta medicació en moltes ocasions es agressiva degut a les altes dosis per combatre la infecció.

Prevenció

Amb els rentats nasals i la fisioteràpia respiratòria podem: evitar infeccions, reduir el temps i dosis del tractament farmacològic.

Beneficis dels rentats nasals

 • Ajuden a treure les secrecions del nas quan aquesta està taponada.
 • Contribueix a disminuir els símptomes d’al·lèrgies, evacuant part dels al·lèrgens en contacte amb la mucosa nasal.
 • Disminueix la freqüència de refredats, evacuant secrecions.
 • Redueix els efectes de les sinusitis, fins i tot pot ajudar a curar-les.
 • Millora la gestió de la rinitis crònica.
 • Preveu infeccions respiratòries.
 • Facilita la gestió dels roncs i de les apnees del son.
 • Humidifica la mucosa nasal, el que prevé sequedat i ferides.
 • Evacua brutícia.
 • Millora la respiració nasal.

El nas

El nas és una part molt important per respirar atès que és la porta d’entrada de l’aire que inspirem. Les seves funcions son: olorar, escalfar, humidificar i filtrar l’aire.

El nas es divideix en dos compartiments separats per l’envà nasal, presenta dos orificis de sortida que son les narines.

En les parts laterals del nas trobem els cornets que són els encarregats d’escalfar i netejar l’aire que va als pulmons.

En la part posterior existeixen els sinus paranasals que tenen la funció d’humidificar i escalfar l’aire. Quan aquestes apertures es troben bloquejades o acumulen massa moc, les bactèries i els virus tenen un ambient idoni per a multiplicar-se generant dolor i inflamació.

El que hem de tenir en compte sobre els rentats nasals

 • La sal i l’aigua tèbia són importants per desinflamar i que sigui més agradable.
 • Es pot utilitzar sèrum fisiològic, solucions salines.
 • Es recomana l’ús de xeringa doncs la quantitat de líquid ha ser suficient per hidratar i humidificar.  
  • La  quantitat de líquid en la xeringa en nens de 0 a 3 anys ha de ser de 2 ml aproximadament i en majors de 3 anys 5 ml per cada nariu.
 • És important realitzar una bona inclinació del cap perquè la barreja arribi a la part posterior del nas.
 • Es recomana una pauta de no més de 4 cops al dia, doncs pot existir risc d’irritació i sagnat si es fa un ús excessiu.

Procediment

Nen estirat cap per amunt o assentat amb el cap tirat cap enredera

Tècnica Desobstrucció Rinofaríngia Retrògrada (DRR)

Aquesta tècnica anomenada Desobstrucció Rinofaríngia Retrògrada (DRR) es basa en la anatomofisiologia de les fosses nasals i de la faringe, tenint en compte el degoteig nasal posterior que la majoria dels nens presenten quan hi ha augment de secrecions i les seves característiques fisiopatològiques.

S’aboca el sèrum fisiològic a poc a poc, sense pressió, cap a l’interior del nas per una nariu i posteriorment per l’altra. El sèrum cau cap a la part posterior del nas i rellisca cap a la gola arrossegant part del moc. Les secrecions que estan més adherides o són més viscoses es hidrataran al contacte amb el sèrum.

Posteriorment en el moment d’instil·lar el sèrum per cada nariu, per desobstruir el nas completament, si el nen és col·laborador, demanarem que inspiri amb força, perquè aquest moc que està a la zona posterior taponant acabi de caure a la gola i sigui empassat o escopit. No s’ha de tenir por d’empassar moc, anirà a l’estómac i d’aquí a la femta.

Si el nen no col·labora, normalment fins als 2-3 anys no ho fan, tancarem la boca per aprofitar el plor (és rar el nadó que en fer-li el rentat nasal no plora) i buscar d’aquesta manera una inspiració intensa pel nas. Això farà que les secrecions s’arrosseguin i s’empassin permetent la correcta respiració

Els beneficis d’aquesta tècnica és que s’accedeix a la zona posterior del nas on es solen acumular les secrecions.

És un mètode que si es realitza de manera eficaç no necessita d’aspirat posterior i evita el risc al no decantar el cap que el sèrum es dirigeixi cap a les trompes d’Eustaqui (oïda).

Mètodes per netejar la part anterior del nas

 • 1. Tombat cap per amunt amb el cap inclinat cap un costat

El lavado nasal más usado pero quizás no es el más eficaz.

El rentat nasal més usat però potser no el més eficaç.

S’injecta el sèrum fisiològic amb força, amb una xeringa o amb monodosi, pel forat nasal que queda a dalt. Per el inferior sortirà el sèrum juntament amb el moc que hi hagi escombrat.

És un rentat fàcil i ràpid, útil fins i tot en nens amb problemes neurològics, ara bé, existeixen limitacions i riscos que al decantar el cap i tirar el sèrum amb força pot afavorir l’entrada de moc i sèrum a l’oïda provocant otitis.

Generalment, després de fer-ho cal aspirar amb un aspirador nasal per deixar el nas completament net.

 • 2. Tombat cap per avall

 La postura boca avall sobre les cames de la mare o pare,  subjectarem amb un braç entre les dues cames del nen, amb l’altre aixecarem el cap pel front inclinant lleugerament el cap i amb la xeringa l’omplirem amb sèrum i la injectarem per la narines, el sèrum sortirà per la narina contrària.

Quan tot i els rentats nasals continuen les secrecions és necessària i beneficiosa com s’esmenta anteriorment la fisioteràpia respiratòria.

Fisioteràpia respiratòria

La fisioteràpia respiratòria és una especialitat de la fisioteràpia que s’encarrega del tractament, prevenció i estabilització de les diferents malalties de l’aparell respiratori o qualsevol que interfereixi en el seu correcte funcionament, per tal de mantenir o millorar la funció respiratòria.

És una tècnica eficaç en tota malaltia respiratòria que cursi amb augment de secrecions provocant tos, dificultat respiratòria, problemes secundaris en l’alimentació i el son, absentisme escolar…

No és una tècnica dolorosa. És normal que els nadons plorin durant la sessió, però això és beneficiós perquè ens ajuda a mobilitzar amb més eficàcia les secrecions. Els pares sempre han d’estar durant la sessió per calmar i consolar el nen, així com per aportar dades de summa importància per a la història clínica.

Visita el nostre servei de Fisioteràpia respiratòria

Aquesta entrada també està disponible en: Spanish

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *