Síndrome de Down
Posts Relacionados

Síndrome de Down i Logopèdia

Les persones amb Síndrome de Down presenten, entre altres, dificultats en el desenvolupament del llenguatge.

Dos factors importants

Una vegada més, en la intervenció logopèdica és crucial les sessions d’intervenció tant com la implicació familiar. Realitzant exercicis diàriament que reforcin aspectes comunicatius.

Las personas con Síndrome de Down pueden presentar

 • Dèficits auditius: pèrdues d’audició , de diferent grau, provocades per otitis.
 • Dificultats respiratòries que afecten a la producció del llenguatge
 • Dificultats articulatòries a causa de la hipotonia, per la qual cosa l’articulació no és clara.Déficits auditivos: pérdidas de audición, de diferente grado, provocadas por otitis.
 • Dificultades respiratorias que afectan a la producción del lenguaje.
 • Dificultades articulatorias debido a la hipotonía, por lo que la articulación no es clara.

Perfil lingüístic

 •  Retard en l’adquisició de vocabulari (conseqüència d’un subdesenvolupament en la memòria a curt termini).
 • Llenguatge més pobre: Ús limitat de formes verbals, escassos pronoms, substitucions, omissions).
 • Fan ús de la comunicació no verbal (gestos, mirades) per suplir les manques en la comunicació verbal.
 • Millor comprensió del llenguatge que expressió.

Intervenció logopèdica

Estimulació precoç

 • deglució i masticació
 • respiració mobilitat de la musculatura orofacial
 • estimulació auditiva: sorolls i sons del medi ambient i veu

Processos que afecten a les vies respiratòries altes

 • refredats freqüents
 • hipertròfia de les amígdales
 • vegetacions  
 • la respiració bucal

La respiració bucal compromet  funcions orofacials:

 • la masticació
 • la deglució
 • el baveig
 • la posició dels llavis i la llengua

 Com a conseqüència els nens poden patir problemes articulatoris, d’intel·ligibilitat i hiponasalitat.

Equip multidisciplinar

En l’estimulació precoç és indispensable el treball multidisciplinari: Terapeuta ocupacional i nutricionista, atès que les dificultats que presenten en la deglució comprometen el desenvolupament del parla i del llenguatge, ja que la musculatura orofacial no està tonificada ni preparada, malgrat estar-ho el nen.

Intervenció  lingüística

 • Pronunciació i articulació del parla
 • Adquisició i ampliació del vocabulari
 • Estructuració del seu discurs

Amb un treball i una estimulació constants, les persones amb Síndrome de Down poden arribar a adquirir un bon nivell lingüístic

Recomanacions

 • Parlar-los a poc a poc, amb un vocabulari apropiat i frases curtes.
 • Donar-los temps per respondre.
 • No corregir els  errors explícitament, sinó oferir-li el model correcte.
 • Prioritzar que el nen vulgui comunicar.

Els llibres recomanats en edats primerenques per a nens amb Síndrome de Down han de ser llibres interactius,  amb música, amb sorolls i sons, amb experiències tàctils…

Una bonica opció és construir un llibre personalitzat amb les seves preferències. Sempre amb imatges reals.

Avui també se celebra el dia de la Poesia. Per aquest motiu avui us recomanem un llibre que estarà a la venda la setmana vinent.

A la una, a les dues i a les tres

Aquest poemari apropa als nens en les primeres edats a la poesia. Destaca per la seva gran musicalitat i per un llenguatge apropiat. Els versos i les endevinalles ho fan molt lúdic. Les il·lustracions de Noemí Villamuza fan d’aquest llibre una joia màgica nocturna que convida a somiar.

Visita el nostre servei de Logopèdia

 • 21 de Març Dia Mundial de la Síndrome de Down

Aquesta entrada també està disponible en: Spanish

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *