Tag Archives: conciencia fonológica

¿Per què llegir poesia?

En les sessions de logopèdia, llegir poesia no sempre és fàcil, cal saber fer-ho entre línies, entendre els dobles sentits i dominar les metàfores.
Seguir llegint

La importància del llenguatge en l’aprenentatge de la lectoescriptura i el desenvolupament emocional

Dia a dia veiem en els nostres centres de logopèdia, com preocupen més les dificultats de l’aprenentatge de la lectoescriptura que les dificultats del llenguatge. L’objectiu d’aquest article és informar de la prioritat del llenguatge. Seguir llegint

La consciència fonològica

Investigacions recents, han demostrat que les habilitats metalingüístiques, o sigui, la capacitat per reflexionar sobre la pròpia llengua, és fonamental per a l’adquisició i desenvolupament de la lectura i l’escriptura. Seguir llegint

Com afavoreix la poesia en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura?

La consciència fonològica és l’habilitat per identificar els sons que formen les paraules, fomentant el desenvolupament d’aquesta, els nens aprenen a descodificar (descompassar) les paraules en lletres/sons amb més facilitat, afavorint així l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Seguir llegint