indiba unitat de l'esport

INDIBA, TECARTERÀPIA. Un tractament per al dolor

En l’àmbit de l’electromedicina i dins de l’especialitat de medicina física i rehabilitació s’utilitzen teràpies amb diferents tipus de corrents que han demostrat ser segures aplicades al cos humà.

Els inicis

En els anys 80, Becker va introduir el concepte de que processos vitals del nostre organisme estan controlats per camps electromagnètics, d’aquí l’interès de l’electroteràpia com a eina per al tractament del dolor en diferents afeccions de l’aparell locomotor.

Tecarteràpia/INDIBA

La TECARTERÀPIA (també coneguda com a INDIBA), és una tècnica terapèutica que combina una teràpia manual amb l’aplicació de calor profunda, no invasiva.

Mètode

Es basa en l’aplicació de corrents d’alta freqüència de 0.5 MHz, transferides al pacient, o bé, mitjançant elèctrodes d’aplicació aïllats (Transferència elèctrica capacitiva ó TEC) o mitjançant elèctrodes metàl·lics asimètrics (Transferència elèctrica resistiva o TER).

Diatèrmia profunda

En el cos humà, la Transferència Eléctrica Capacitiva-Resistiva (TECR) és el resultat d’una transformació d’energia d’alta freqüència (0,5 MHz) en temperatura interna, és a dir, cada cèl·lula capta part d’aquesta energia i la transforma en temperatura. És el que anomenem diatèrmia profunda.

Canvis biològics

Les més importants de la diatèrmia són:

  1. Vasodilatació, que comporta un increment de l’oxigenació dels teixits.
  2. Increment del drenatge venós i limfàtic, que implica una disminució de l’edema i la inflamació
  3. Acceleració dels processos reparadors dels teixits i la conseqüent reparació de les fibres musculars.
  4. Intensa acció sobre els processos dolorosos per la disminució de l’acidosi tissular.

Clínicament, la TECARTERAPIA es pot utilitzar en el tractament del dolor en pacients amb lesions musculars cròniques o agudes, en patologia dels tendons i en processos inflamatoris de la columna.

Per a la seva indicació, és aconsellable una valoració individualitzada de cada pacient per tal d’ajustar el diagnòstic i assegurar que no existeixen contraindicacions per a la seva aplicació.

Visita la nostra UNITAT de l’ESPORT  👉Aquí👈

📝 Bibliografia
  • Becker RO. Mechanisms of growth control. Springfield MO: Charles C Thomas Co, 1981.
  • Plaja J. Generalidades sobre electroterapia: Analgesia por medios físicos. McGraw-Hill / Interamericana de España S.A.U. 2003.
  • Ganzit GP, Stefanini L, Stesina G. Nuove methoice nei trattamento della patologia muscolo-articolare del l´atleta: la tecarterapia. Med Sport (Torino) 2000; 53(4): 361-367.
  • Vicent E, Balbastre I, Encinas P. Eficacia terapéutica de hipertermia por transferencia capactitiva-resistiva en cervicalgias. Rehabilitación (Madr) 2007; 41 Supl I:73-133.

Aquesta entrada també està disponible en: Spanish

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *