Posts Relacionados

Com conèixer la MPOC i conviure amb ella

En el marc de la fisioteràpia respiratòria la patologia que més casos atén la Corporació Fisiogestión és la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC).

Gemma FlotatsDe fet la MPOC és el primer motiu ambulatori i domiciliari. Així ens ho fa constà Gemma Flotats, responsable en rehabilitació ambulatòria i domiciliaria d’aquest tipus de malalties respiratòries a la Corporació Fisiogestión, creadora i impulsora del primer model estructurat de Rehabilitació Domiciliaria a Espanya i coautora del llibre Rehabilitació Domiciliària. Principis, indicacions i programes Terapèutics.

La línia que separa la rehabilitació ambulatòria de la domiciliaria

La frontera està en l’estadi de la malaltia. Les malalties passen per diferents estats, els pacients que poden desplaçar-se en transport públic fan la rehabilitació ambulatòria, però quan la malaltia avança aquests pacients a vegades els hi suposa massa fatiga desplaçar-se al centre, i és quan es decideix fer-se a casa.

Progressió i símptomes de la MPOC

La MPOC es caracteritza per uns símptomes clars sobretot quan la malaltia avança. L’exacerbació és el més crític. Quan el malalt fa una exacerbació es tradueix en: increment de la tos, febre i augmenta la dispnea (la sensació que té el pacient d’ofec). Aquest és el principal motiu d’ingrés hospitalari.

Quan hi ha una exacerbació és un dels motius pels quals el pacient ha d’anar d’urgències. Fan molt ingressos hospitalaris i quan hi hagut aquest fet és molt freqüent que es demani rehabilitació per poder recuperar-se al màxim.

Exacerbació sinònim de ingrés hospitalari?

Hi han pacients que porten molts anys convivint amb ella, coneixen molt bé la seva malaltia i a més a l’hospital els hi han fet un programa d’educació sanitària (els han informat sobre el què és la malaltia)… quan noten que estan iniciant un procés d’exacerbació, ells mateixos trucan al seu metge per telèfon i comencen la pauta de medicació que ja han seguit amb crisis anteriors.

Perfil del malalt de MPOC

També és un malalt que ingressa molt en els centres de rehabilitació. Ja que en aquests va associat que quan ingressen per una exacerbació també els hi donin tractament amb corticoides, això provoca una miopatia, és a dir, a part de la seva patologia respiratòria, a nivell muscular perden la força degut al tractament que els hi donen i provoca aquesta impotència funcional, els hi costa posar-se drets, caminar, per exemple. Per tant, venen per dos motius: 1) per fer teràpia rehabilitadora de la pròpia malaltia respiratòria; 2) per la seva impotència funcional deguda al tractament que segueixen per treure’ls de la crisi.

El secret: coneixement de la malaltia

És molt important que el pacient conegui molt bé la seva malaltia i els símptomes que dona. Molts d’aquests MPOCS sobretot en les èpoques d’octubre a març tenen més brots, si saben com actuar davant els primers símptomes d’una exacerbació podran disminuir els ingressos.

Recomanacions

Amb els nostres pacients sempre treballem amb uns ítems molt clars:

  • Donar-li eines perquè es converteixi en pacient expert (és a dir conegui molt bé la seva malaltia).
  • Pautes d’exercicis tutoritzats pel professional sanitari.
  • Deixar el tabac
  • Seguir una dieta equilibrada
  • Hàbits saludables

L’objectiu és clar, millorar en la mesura del possible la seva qualitat de vida.

Aquesta entrada també està disponible en: Spanish

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *