Posts Relacionados

Postural Training, sinònim de confort i seguretat en la nostra vida diària

La pràctica d’exercici físic dues o tres vegades per setmana millora la nostra condició física i ens prepara per realitzar les nostres activitats quotidianes. 

Però la suma de diferents exercicis no garanteix ni estar en forma, ni una millora en el coneixement del nostre propi cos.

Un mètode eficaç per al cos i la ment

Per aquest motiu, Postural Training té una estructura molt concreta i que es basa com comentàvem en Els sis principis del Postural Training en exercicis impartits que es treballen sota seguretat i confort.

Estructura de les sessions

Benvinguda

Acolliment inicial amb diferents consells de salut, que anima a endinsar-se en la sessió.

Reconeixement de la postura

Conscienciació postural al principi i al final, on es podrà comparar com estava el cos a l’inici i a l’acaba la sessió reconeixent els canvis a partir dels exercicis realitzats.

Escalfament

Preparació del cos per al treball específic.

Nucli de la sessió

Treball de cadenes musculars, abdominals hipopresius, exercicis per millorar el coneixement del cos i microgimnasia.

Tancament

Relaxació i conscienciació comparativa amb l’inici de la sessió.

Tancament de la sessió amb la relaxació i conscienciació comparativa

Tancament de la sessió amb la relaxació i conscienciació comparativa

Objectiu

Què aconseguirem practicant aquesta combinació d’exercicis? Doncs realitzar les nostres activitats de la vida diària amb confort i seguretat. Una garantia de trobar-nos millor amb nosaltres mateixos.

👉  Visita el nostre servei de Postural Training

Aquesta entrada també està disponible en: Spanish